Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bousov

Finanční transfery
74,69 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 9 418 200 Kč
Upravený rozpočet 9 569 768 Kč
Skutečné plnění 5 636 854 Kč
Plnění 58,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 9 347 400 9 347 400 5 449 886 58,30
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 70 800 70 800 35 400 50,00
Inv. př. transfery od krajů 0 110 000 110 000 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 7 526 7 526 100,00
NI. př. transf. od krajů 0 34 042 34 042 100,00
Celkem 9 418 200 9 569 768 5 636 854 58,90
sestaveno ke dni 30. 6. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.