Obsah

Výstavba příjezdu k vrchní hasičské zbrojnici

.