Obsah

KANALIZACE - BOUSOV  

              Stavba kanalizace v obci Bousov bude zahájena koncem února 2020. Dokončení realizace stavby se předpokládá do konce téhož roku. Po té bude stavba spuštěná do zkušebního provozu .  Po otestování bude uvedana do běžného provozu.  Kolaudace do konce roku 2021.
        Dodavatel stavby je firma VPK Suchý s.r.o. Projektovou dokumentaci ke stavebnímu dílu  vyhotovila firma RECPROJEKT s.r.o. Kanalizace bude provedena s napojením na ČOV v Ronově nad Doubravou.
                    Náklady na stavbu  budou cca. 34,5mil. Kč.
                     

       Ve dnech 23.1. - 25.1.2020 budou zástupci projektové kanceláře Recprojekt s.r.o.,  procházet v obci nemovitosti. 

   Bude nabídnuto všem majitelům nemovitostí zpracování projektové  dokumentace včetně stavebního povolení pro realizaci přípojky od nemovotosti k odpadní šachtě.

      Vlastní realizaci propojení mezi nemovitostí a odpadní šachtou bude možné  následně dohodnout i u  dodavatele stavby kanalizační sítě v obci Bousov.

     Níže jsou uvedeny informace a soubory ke stažení pro zplnomocnění k realizaci kanalizační přípojky k nemovitosti nebo k parcele v obci Bousov.       

Dopis občanům - přípojky

Plná moc - č.p.

Plná moc - parcela

            V níže uvedených souborech jsou k nahlédnutí situace uložení kanalizační sítě a technická zpráva. Ve výkresech "Situace sítí - 1 až 4" jsou přípojky uvedeny zatím pouze orientačně.

Situace-celek

Koordinační situace 1

Koordinační situace 2

Technická zpráva

Situace sítí - 1

Situace sítí - 2

Situace sítí - 3

Situace sítí - 4