Obsah

Sdružení dobrovolných hasičů

bylo založeno 18. června 1935, k dnešnímu dni má 36 činných členů.

Má k dispozici dvě hasičské zbrojnice v kterých je uložena technika sboru.

SDH Bousov disponuje touto technikou 

požární vůz Wolksvagen Caravella s přívěsem

- hasičská stříkačka PS 12 s přívěsem
- hasičská stříkačka soutěžní PS 12
- přenosné čerpadlo HONDA
- ponorné čerpadlo SIGMA
- historickou stříkačku SMEKAL z roku 1935

-motorová pila MS 261 C-M VW


kontakt:

SDHBousov@seznam.cz
tel.: 604 856 333

S pozdravem starosta SDH Bousov Jiří Kolář.

 

Zásahové družstvo obce

Historie SDH Bousov

První zmínky o hasičích v Bousově se datují k roku 1925, kdy počátkem tohoto roku jednáno bylo o zřízení sboru dobrovolných hasičů v Bousově. Sbor ustaven a v jeho prospěch vykonána dobrovolná podomní sbírka. 
Stříkačka i hadice byly v obci již z doby předválečné, nyní již valně zchátralé. Přikročeno k vystavění kůlny pro hasičské načiní na pozemku částečně obecním,částečně odkoupeném od Vladimíra Horáka čp 24.

Sbor byl založen dne 1.března 1925 p.  Jaroslavem Čudou, starostou obce.

 

Sbor čítal 16 činných členů, a to:

1.  Jaroslav Čuda , strojník, čp 14.  velitel a starosta sboru.
2.  Karel Lebduška , syn domkáře,čp 63.náměstek velitele.
3.  Václav Vrbata, zedník, čp.63.  náčelník oddělení.
4.  Antonín Matra, dělník čp. 15. četař.
5.  Václav Svoboda , dělník čp. 8. I. hudec.
6.  Ladislav Novotný , syn domkáře čp. 46.  II hudec.
7.  Karel Zákvasník, dělník  čp. 46. samaritán.
8.  Rudolf Blažek, dělník   čp. 37. samaritán.
9.  Josef Ždárský,  syn domkáře čp.32. náměstek starosty.
10. Jaroslav Bačkovský,  dělník čp. 6 jednatel.
11. Václav Zpěvák, domkář čp. 55 I. lezec.
12. Ladislav Kosina, tesař  čp 38. II. lezec.
13. Josef Šmíd, obuvník, čp.10. člen.
14. Josef pospíšil, kovář  čp.28. člen
15. Jan Ždárský, syn domkáře čp. 32. člen
16. Václav Hlaváček, domkář, čp. 5. hudec

 

        
Jedna ruční pojízdná čtyřkolová stříkačka s 200m hadic, šest savic, trojproudní, hasičská výzbroj pro 16 členů, jedna kůlna s pozemkem pro hasičské náčiní, jeden stožár (rozhledna) na sušení hadic a zjištění, kde hoří a to celkem za 41 180 Kč 36 haléřů.
Hasičská zbrojnice postavena byla zčásti na pozemku manželů Vladimíra a Marie Horákových čp. 24., který sbor od uvedených manželů odkoupil o výměře 22m2 za 330Kč a z zčásti na pozemku obecním, odkoupeném sborem od obce za 
15 Kč.
Veškerý uvedený majetek jest vlastnictvím hasičského sboru, náklad byl uhražen bezúročnou a nevypověditelnou výpůjčkou od obce Bousov v obnosu 22 000Kč, peněžitými dary v obnosu 18 796 Kč od různých obcí a korporací ( z toho obec Bousov věnovala částky 6000 Kč a 2400 Kč na Látku na oděv) a dobrovolnou prácí členů hasičského sboru místního i některých občanů obce Bousova, vykonáním prací povoznických zdarma.
Sbor svou usilovnou prací konečně předsevzaté dílo, jež sloužiti má veškerému občanstvu a ochraně jeho majetku, v devátém výročí trvání československé republiky šťastně dokončil, nemaje ani členů přispívajících.
V roce 1935 a to 4. dubna utvořil se přípravný výbor ke zřízení nového sboru dobrovolných hasičů v Bousově.
Výnosem zemského úřadu v Praze č. 4743/19 – 1935 ze dne 18. června 1935 bylo zřízení tohoto sboru povoleno. 
Na ustavující valné hromadě dne 27. července 1935 zvolen byl starostou sboru Jaroslav Havelka čp. 27, jednatelem František Vraný, řídící učitel, náčelníkem Stanislav Novotný čp. 46 a jeho náměstkem Václav Vrbata č.6. 
Nový sbor má brzy po založení 16 členů činných a 30 přispívajících. Příčiny, pročdošlo k založení druhého sboru v obci, obsahuje pamětní kniha nového sboru.
Nový sbor dobrovolných hasičů v Bousově zakoupil novou motorovou stříkačku s výzbrojí  pro 16 činných členů a 450m hadic od firmy Smekal – Slatiňany za 34 000 Kč a postavil u nádržky zbrojnici. 
Potřebná úhrada získána výpůjčkou u Okresní hospodářské záložny v Čáslavi, záruku poskytli členové sboru. Z věcného fondu hasičského získána byla podpora na zařízení sboru v hodnotě 6000 Kč.   
Této druhý sbor dobrovolných hasičů v Bousově je dodnes aktivně činný a o zániku toho prvního sboru jsem nenašel žádné písemné zmínky.

použitá dokumentace: Pamětní kniha obce Bousov