Aktuality

Oznámení pro veřejnost

Obec provozem a rozvojem systému tříděného dopadu a recyklací využitelných složek ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., přispěla k zlepšení životního prostředí. Obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s., osvědčení o úspoře emisí.

05.06.2015 - 01.09.2015Osvědčení o úspoře emisí

Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

05.06.2015 - 01.09.2015OZV 2/2015

Protokol o zkoušce vzorku pitné vody odebraný dne 15.6.2015 v budově č.p. 49 z vodovodního řádu v obci Bousov

16.07.2015 - 30.09.2015Protokol PiVo

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

18.07.2015 - 20.08.2015Veřejná vyhláška MŽP
Archiv