Aktuality

Oznámení pro veřejnost

Obec provozem a rozvojem systému tříděného dopadu a recyklací využitelných složek ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., přispěla k zlepšení životního prostředí. Obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s., osvědčení o úspoře emisí.

05.06.2015 - 01.09.2015Osvědčení o úspoře emisí

Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

05.06.2015 - 01.09.2015OZV 2/2015

Protokol o zkoušce vzorku pitné vody odebraný dne 15.6.2015 v budově č.p. 49 z vodovodního řádu v obci Bousov

16.07.2015 - 30.09.2015Protokol PiVo

Oznamuje občanům možnost cvičení v našem multifunkčním domě od září

12.08.2015 - 30.09.2015Začínáme cvičit - od září

Opatření obecné povahy - zákaz s nakládání s povrchovými vodami s účinností vyvěšení tohoto opatření

12.08.2015 - 31.08.2015Opatření obecné povahy

Klimatické sucho - upozornění

16.08.2015 - 31.08.2015Klimatické sucho

Informace pro veřejnost - zveřejnění seznamu nemovitostí v katastru obce Bousov s nejednoznačným vlastníkem

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Bousov se bude konat dne 3.9.2015 od 19. hodiny v budově MD. Těšíme se na Vaši účast.

27.08.2015 - 03.09.2015Program veřejné schůze 150903
Archiv