Aktuality

Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15.12.2014 - 01.07.2015OZV 1/2014

Obecně závazná vyhláška obce Bousov č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bousov

26.02.2015 - 01.07.2015OZV 1/2015

Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Chrudimi

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu dne 13. 6. 2015 od 8:00 do 8:30 hodin v obci Bousov a od 8:30 do 8:45 hodin v obci Tuchov

28.04.2015 - 14.06.2015Svoz NO a VDO

Účetní uzávěrka obce Bousov sestavená ke dni 31.12.2014

28.04.2015 - 01.07.2015Účetní uzávěrka obce

Kalendář akcí Železnohorského regionu na květen 2015. Bližší informace najdete na : www.zeleznohorsky-region.cz/

01.05.2015 - 31.05.2015Kalendář akcí 5 - 2015

Protokol o kontrole pitné vody ze dne 20.4.2015, provedená Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště v Chrudimi . Včetně protokolu o zkoušce č.37332/2015

Oznámení pro veřejnost

Záměr pronájmu č.p. 43

14.05.2015 - 31.05.2015Záměr pronájmu č.p. 43

Usnesení zastupitelstva obce č.44 ze dne 14.5.2015 a rozpočtová změna č.1/2015

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014 obce Bousov IČ:00654655

20.05.2015 - 01.07.2015Hospodaření za rok 2014
Archiv